40 wooneenheden Zeewijk fase IV

Het plan wordt gekenmerkt door enerzijds orde van samenhang en anderzijds door complexiteit en verscheidenheid. De massa van de bebouwde ruimte ten opzichte van de omliggende percelen en hun bestemming is zeer belangrijk geweest in de opzet en het ontwerp van het project. Hierdoor voorziet het plan in de woonkwaliteit voor zowel de bewoners van het project als de omwonenden.

Zeewijk Urk fase IV

De locatie leent zich goed voor de doelgroep starters en kleine huishoudens. 
Het gevarieerde woningaanbod voorkomt concentratie van 1 doelgroep bewoners.
Meander geeft antwoord op in de woonvisie onderkende behoefte van kernvoorraad sociale huurwoningen en past bij de voorkeuren van de starters. Door realisatie van huurkoopwoningen krijgen starters de mogelijkheid op termijn een koopwoning te verkrijgen tegen  aantrekkelijke voorwaarden.