Berechja College Urk

Berechja College

Een gedeelte van de nieuwbouw is ingericht voor passend onderwijs. Leerlingen die het Leerweg Ondersteunend Onderwijs volgen, zijn vaak gevoeliger voor prikkels en hebben meer behoefte aan een rustige omgeving met kleinere lokalen. De eerste verdieping is hiervoor ideaal. Hier bevindt zich ook een groot lokaal met een prachtig uitzicht voor leerlingen die gedragsmatige problemen hebben, op sociaal-emotioneel gebied.

Urk, kiest voor ontwikkeling en kwaliteit in het onderwijs met visie voor de toekomst.