Dieselservice Emmeloord

Dieseservice Emmeloord B.V. is specialiast in motoren revisie, brandstofpomp revisie en machinale bewerkingen. Hiervoor beschikken zij over een werkplaats en uitgebreid machine park.


Uitbreiding.

Om de werkzaamheden te kunnen realiseren  en het bedrijf verder te kunnen ontwikkelen, heeft Dieselservice Emmeloord B.V. reeds geïnvesteerd in de aankoop van de grond om de uitbreiding van het huidige pand mogelijk te maken.

Het nieuwe gedeelte van het bedrijf zou aan de voorgevelzijde een plaats bieden voor showroom  van motoren  en een kantoorruimte.  Aan de achtergevelzijde wordt  een opslag van motoren gerealiseerd om goed op de bestaande aan- en afvoerroute van materialen aan te sluiten. Op deze manier wordt het geluidsoverlast zo veel mogelijk beperkt.