Visserijschool


De oude school voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De opgave was om de verandering van de Berechja College in de onderwijsmethodiek en de merkbelofte “innovatief op Urk’ om te zetten in een schoolgebouw met een eigen karakter en uitstraling.  De nieuwe school zou zich moeten identificeren met de kenmerken waar Berechja College voor staat: christelijk, innovatief, ondernemend, duurzaam, uniciteit.
In het nieuwe schoolgebouw, op de begane grond hebben de praktijkvakken een plaats gevonden: machinekamer, basic safety, visverwerking, keuken, netten boeten en werkplaats. Eerste verdieping biedt ruimte voor theorievakken: simulatieruimten zowel voor binnen- als buitenvaart, ECDIS - opleiding, talen en docenten- en directiekamer. De grote vide verbindt visueel alle verdiepingen en voorziet het centrale gedeelte van daglicht.
De maritieme uitstraling van het gebouw is in de vorm en materialisering goed te erkennen.  Het nieuwe schoolgebouw straalt de innovaties in het onderwijs en duurzaamheid ook naar buiten toe uit.

Visserijschool

De tweede verdieping van het Berechja College Nautisch huisvest het Maritiem Kenniscentrum. Het doel is kennisontwikkeling en kennisvalorisatie in samenwerking met bedrijven in de visketen op weg naar een duurzame visserijsector te bevorderen,  en het verzorgen van kennisdeling op maritiem gebied niet behorende tot het rechtstreeks vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en/of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigde onderwijs.